ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สถานที่ฉีดวัคซีน อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางแพ

นโยบายกระทรวงสาธารณสุขทุกกลุ่ม เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 คิวที่ 7401 - 7900

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 คิวที่ 7901 - 8600

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 คิวที่ 8601 - 8900

วันศูกร์ที่ 24 กันยายน 2564 คิวที่ 8901 - 9472 และคิวที่ยังไม่ได้ฉีด

****กรุณาตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ และกรุณายืนยันการนัดหมายทาง SMS****

หากไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน โทร 0-3238-1148 ต่อ 151 ในวันและเวลาราชการ

Search