ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ma2, Mon Jun 21 2021, 04:10PM

ประกาศ! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานประจำตึก