ประกาศทั่วไป

ITA
Create a new topic
  Topic Starter Replies Views Last Post
No unread posts
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 11:12AM
0 8529
No unread posts
มาตรการ และระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 11:11AM
0 4298
No unread posts
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบ 2564
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 11:08AM
0 4160
No unread posts
ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 11:06AM
0 34717
No unread posts
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 11:05AM
0 3386
No unread posts
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 11:01AM
0 5551
No unread posts
คณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:59AM
0 3830
No unread posts
ข้อบังคับ สป. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สป. พ.ศ.2560
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:56AM
0 5436
No unread posts
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:54AM
0 7795
No unread posts
พระราชชัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:52AM
0 4217
No unread posts
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:46AM
0 1952
No unread posts
กฏกระทรวง 2560
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:40AM
0 3053
No unread posts
นโยบายของผู้บริหาร กระทรวงสาธารณสุข
อดิเรก
Thu Dec 24 2020, 10:22AM
0 2321
No unread posts
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลบางแพ ปี 2563
อดิเรก
Tue Sept 01 2020, 10:00AM
0 14773
No unread posts
โครงการพัฒนาสถานประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย ในโรงเรียนปี 2563
อดิเรก
Tue Sept 01 2020, 09:41AM
0 5844
No unread posts
โครงการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ อำเภอบางแพ ปีงบ 2563
อดิเรก
Tue Sept 01 2020, 09:35AM
0 6342
No unread posts
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
stopman
Thu Aug 27 2020, 01:46PM
0 6217
No unread posts
ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
stopman
Thu Aug 27 2020, 11:17AM
0 5863
No unread posts
แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
stopman
Thu Aug 27 2020, 11:14AM
0 4443
No unread posts
เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
stopman
Thu Aug 27 2020, 11:04AM
0 3604
No unread posts
ประกาศเจตจำนงสุจริต
stopman
Thu Aug 27 2020, 11:02AM
0 5089
No unread posts
กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
stopman
Thu Aug 27 2020, 10:59AM
0 8165
No unread posts
แผนธรรมาภิบาล
keng
Thu Aug 27 2020, 09:19AM
0 4005
No unread posts
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำเดือน (มิ.ย-ก.ค.63)
keng
Wed Aug 26 2020, 04:21PM
0 6045
No unread posts
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ประจำเดือน (มี.ค-พ.ค.63)
keng
Wed Aug 26 2020, 04:21PM
0 8235
Create a new topic

Go to:

This forum is moderated by: อดิเรก, keng, IDear, ma2, stopman, onebas users are browsing the forums at the moment ( members, guests)
Unread post exists New posts No unread posts No new posts Sticky Sticky Announcement Announcement
New posts on popular topic New posts [popular] No new posts on popular topic No new posts [popular] Sticky/Closed Sticky/Closed Closed topic Closed topic
You cannot start new topicsYou cannot post repliesYou cannot edit your posts

Powered by e107 Forum System

Go to:

Powered by e107 Forum System