ลงทะเบียนผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 นอกจังหวัดราชบุรี และต้องการฉีดเข็ม 2 ที่ รพ.บางแพ
เมื่อลงทะเบียนเสร็จ รอทาง รพ.ตรวจสอบข้อมูล และจะมี SMS แจ้งนัดวันฉีด ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับนัดหมายเดิม

Your message was sent, thank you!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

  • โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
  • 0-3238-1148 ต่อ 151
    ในวันและเวลาราชการ
  • bphosp@hotmail.com